Adamsdown Primary School
Cyfeiriad
System Street, Adamsdown, Cardiff, CF24 0JF
Pennaeth
Ms Emma Thomas
Ffôn
029 2049 3600
Ffacs
029 2048 1976
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
ADAMSDOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Willows High
Dalgylch
Rhif DFEE
2003