Fitzalan High School
Cyfeiriad
Lawrenny Avenue, Leckwith, Cardiff, CF11 8XB
Pennaeth
Mrs Cath Bradshaw
Ffôn
029 2023 2850
Ffacs
029 2087 7800
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-18
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CANTON
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan High
Dalgylch
Rhif DFEE
4042