Ely and Caerau Childrens Centre
Cyfeiriad
Michaelston Road, Ely, Cardiff, CF5 4SX
Pennaeth
Anna-Marie Bevan
Ffôn
029 2067 1420
Ffacs
029 2067 1420
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
BILINGUAL
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-4
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
ELY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff West Community High
Dalgylch
Rhif DFEE
1018