St Francis RC Primary School
Cyfeiriad
Wilson Road, Ely, Cardiff, CF5 4JL
Pennaeth
Ms Marie Langsdale
Ffôn
029 2059 1666
Ffacs
029 2059 9020
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Roman Catholic Vol Aided
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
ELY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Mary Immaculate RC
Dalgylch
Rhif DFEE
3375