Cathays High School
Cyfeiriad
Crown Way, Gabalfa, Cardiff, CF14 3XG
Pennaeth
Mr Stuart Davies
Ffôn
029 2054 4400
Ffacs
029 2054 4401
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-18
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
GABALFA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cathays High
Dalgylch
Rhif DFEE
4054