Herbert Thompson Primary School
Cyfeiriad
Plymouth Wood Road, Ely, Cardiff, CF5 4XD
Pennaeth
Mrs Sheena Marsh
Ffôn
029 2056 1115
Ffacs
029 2057 6278
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
ELY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff West Community High
Dalgylch
Rhif DFEE
2312