Grangetown Primary School
Cyfeiriad
Bromsgrove Street, Grangetown, Cardiff, CF11 7XS
Pennaeth
Mrs Sian Chase
Ffôn
029 2023 3379
Ffacs
029 2039 0025
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
-
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
GRANGETOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan
Dalgylch
Rhif DFEE
2311