Glan-Yr-Afon Primary School
Cyfeiriad
Browning Close, Llanrumney, Cardiff, CF3 5NJ
Pennaeth
Ms Rhian Lundrigan
Ffôn
029 2077 8176
Ffacs
029 2036 0041
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANRUMNEY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Eastern
Dalgylch
Rhif DFEE
2310