Cardiff High School
Cyfeiriad
Llandennis Road, Cyncoed, Cardiff, CF23 6WG
Pennaeth
Mr Stephen Jones
Ffôn
029 2075 7741
Ffacs
029 2068 0850
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-18
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CYNCOED
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff High
Dalgylch
Rhif DFEE
4039