Bryn y Deryn
Cyfeiriad
Cefn Road, Mynachdy, Cardiff, CF14 3HS
Pennaeth
Miss Fiona Simpson
Ffôn
029 2052 9398
Ffacs
029 2062 7165
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
0-0
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANDAFF NORTH
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Whitchurch High
Dalgylch
Rhif DFEE
1107