Cantonian High School
Cyfeiriad
Fairwater Road, Fairwater, Cardiff, CF5 3JR
Pennaeth
Mr Geraint Jones
Ffôn
029 2041 5250
Ffacs
029 2041 5273
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-18
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
FAIRWATER
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cantonian
Dalgylch
Rhif DFEE
4049