Whitchurch High School
Cyfeiriad
Glan-Y-Nant Terrace, Whitchurch, Cardiff, CF14 1WL
Pennaeth
Mr Mark Powell
Ffôn
029 2062 9700
Ffacs
029 2062 9701
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Foundation
Ystod Oedran
11-18
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
WHITCHURCH & TONGWYNLA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Whitchurch High
Dalgylch
Rhif DFEE
5403