Eastern High
Cyfeiriad
Trowbridge Road, Trowbridge, Cardiff, CF3 1XZ
Pennaeth
Mr Jonathan Angell
Ffôn
029 2079 2751
Ffacs
029 2079 0938
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
-
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RUMNEY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Eastern
Dalgylch
Rhif DFEE
4076