Glyncoed Primary School
Cyfeiriad
Glyn Coed Road, Pentwyn, Cardiff, CF23 7DW
Pennaeth
Mrs Elizabeth Keys
Ffôn
029 2073 3694
Ffacs
029 2073 3402
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENTWYN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Llanishen High
Dalgylch
Rhif DFEE
2328