Marlborough Primary School
Cyfeiriad
Blenheim Road, Roath, Cardiff, CF23 5BU
Pennaeth
Miss Geraldine Foley
Ffôn
029 2049 2564
Ffacs
029 2047 0072
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENYLAN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff High
Dalgylch
Rhif DFEE
2326