Bryn Celyn Primary School
Cyfeiriad
Bryn Celyn, Pentwyn, Cardiff, CF23 7EH
Pennaeth
Mrs Elizabeth Keys
Ffôn
029 2040 0770
Ffacs
029 2040 0740
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENTWYN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Llanishen High
Dalgylch
Rhif DFEE
2107