Creigiau Primary School
Cyfeiriad
Tregarth Court, Creigiau, Cardiff, CF15 9NN
Pennaeth
Mrs Delyth Kirkman
Ffôn
029 2089 1045
Ffacs
029 2089 2639
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
BILINGUAL
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CREIGIAU & ST FAGANS
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Radyr Comp
Dalgylch
Rhif DFEE
2305