Pencaerau Primary School
Cyfeiriad
Cyntwell Avenue, Caerau, Cardiff, CF5 5QN
Pennaeth
Ms Hayley Brady
Ffôn
029 2059 9224
Ffacs
029 2059 0990
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CAERAU
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff West Community High
Dalgylch
Rhif DFEE
2327