Riverbank School
Cyfeiriad
Vincent Road, Caerau, Cardiff, CF5 5AQ
Pennaeth
Deborah Herald
Ffôn
029 2056 3860
Ffacs
029 2056 8398
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CAERAU
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Special School / PRU
Dalgylch
Rhif DFEE
7008