Meadowbank School
Cyfeiriad
Colwill Road, Gabalfa, Cardiff, CF14 2QQ
Pennaeth
Ms Claire Hardy
Ffôn
029 2061 6018
Ffacs
029 2061 0118
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANDAFF NORTH
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Special School / PRU
Dalgylch
Rhif DFEE
7021