Greenhill School
Cyfeiriad
Heol Brynglas, Rhiwbina, Cardiff, CF14 6UJ
Pennaeth
Mr Shane Mock
Ffôn
029 2069 3786
Ffacs
029 2069 2138
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-16
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RHIWBINA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Special School / PRU
Dalgylch
Rhif DFEE
7001