Grangetown Nursery School
Cyfeiriad
Avondale Road, Grangetown, Cardiff, CF11 7DT
Pennaeth
Miss Nicola Brinning
Ffôn
029 2034 5026
Ffacs
029 2039 9476
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
0-0
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
GRANGETOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan
Dalgylch
Rhif DFEE
1003