St Cuthbert's R.C Primary School
Cyfeiriad
Letton Road, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4AB
Pennaeth
Mrs Bernadette Brooks
Ffôn
029 2046 3234
Ffacs
029 2046 3238
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Roman Catholic Vol Aided
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
BUTETOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Mary Immaculate RC
Dalgylch
Rhif DFEE
3323