Christ The King R.C Primary School
Cyfeiriad
Everest Avenue, Llanishen, Cardiff, CF14 5AS
Pennaeth
Mrs Susan Miles
Ffôn
029 2075 4787
Ffacs
029 2068 9883
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Roman Catholic Vol Aided
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANISHEN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Corpus Christi RC
Dalgylch
Rhif DFEE
3351