Ysgol Glan Ceubal
Cyfeiriad
Colwill Road, Gabalfa, Cardiff, CF14 2QQ
Pennaeth
Sian Fudge
Ffôn
029 2062 6650
Ffacs
029 2062 3560
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANDAFF NORTH
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Glantaf
Dalgylch
Rhif DFEE
2325