St Paul's C.W Primary School
Cyfeiriad
Oakley Place, Grangetown, Cardiff, CF11 7EU
Pennaeth
Mrs Ruth Wiltshire
Ffôn
029 2023 5854
Ffacs
029 2022 1954
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Church in Wales Vol Aided
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
GRANGETOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan High
Dalgylch
Rhif DFEE
3343