St Monica's C.W Primary School
Cyfeiriad
Whitchurch Road, Cathays, Cardiff, CF14 3JL
Pennaeth
Mrs Abigail Beacon
Ffôn
029 2023 3925
Ffacs
029 2022 1948
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Church in Wales Vol Aided
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CATHAYS
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cathays High
Dalgylch
Rhif DFEE
3341