St Fagan's C.W Primary School
Cyfeiriad
Drope Road, Ely, Cardiff, CF5 4SZ
Pennaeth
Mrs Ceri Hawkins
Ffôn
029 2067 0569
Ffacs
029 2059 9266
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Church in Wales Vol Aided
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
ELY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Bishop of Llandaff
Dalgylch
Rhif DFEE
3366