St David's C.W Primary School
Cyfeiriad
Bryn Celyn, Pentwyn, Cardiff, CF23 7ED
Pennaeth
Ms Elizabeth Cook
Ffôn
029 2073 4308
Ffacs
029 2073 4246
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Church in Wales Vol Aided
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENTWYN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
St Teilo's CW
Dalgylch
Rhif DFEE
3371