Bishop Childs C.W Primary School
Cyfeiriad
Willowbrook Drive, St Mellons, Cardiff, CF3 0AY
Pennaeth
Mrs Nicola Price
Ffôn
029 2077 0584
Ffacs
029 2036 2188
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Church in Wales Vol Aided
Ystod Oedran
4-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
TROWBRIDGE
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
St Teilo's CW
Dalgylch
Rhif DFEE
3373