Ysgol-Y-Wern
Cyfeiriad
Llangranog Road, Llanishen, Cardiff, CF14 5BL
Pennaeth
Ms Moira Kellaway
Ffôn
029 2076 2114
Ffacs
029 2076 1630
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANISHEN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Glantaf
Dalgylch
Rhif DFEE
2169