Ysgol Mynydd Bychan
Cyfeiriad
New Zealand Road, Gabalfa, Cardiff, CF14 3BR
Pennaeth
Miss Sian Evans
Ffôn
029 2061 3417
Ffacs
029 2069 4154
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
WELSH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
GABALFA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Glantaf
Dalgylch
Rhif DFEE
2180