Hywel Dda Primary School
Cyfeiriad
Cambria Road, Ely, Cardiff, CF5 4PD
Pennaeth
Mrs Karen Brown
Ffôn
029 2059 1275
Ffacs
029 2067 0341
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
ELY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff West Community High
Dalgylch
Rhif DFEE
2322