Hawthorn Primary School
Cyfeiriad
Hawthorn Road East, Llandaff North, Cardiff, CF14 2FL
Pennaeth
Mr Gareth Davies
Ffôn
029 2056 4345
Ffacs
029 2057 5996
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANDAFF NORTH
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Whitchurch High
Dalgylch
Rhif DFEE
2320