Severn Primary School
Cyfeiriad
Severn Road, Canton, Cardiff, CF11 9DZ
Pennaeth
Mr Nick Wilson
Ffôn
029 2038 7507
Ffacs
029 2034 0569
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RIVERSIDE
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan High
Dalgylch
Rhif DFEE
2319