Rumney Primary School
Cyfeiriad
Barmouth Road, Rumney, Cardiff, CF3 3HD
Pennaeth
Ms Deborah Williams
Ffôn
029 2079 1345
Ffacs
029 2036 2079
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RUMNEY
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Eastern High
Dalgylch
Rhif DFEE
2317