Thornhill Primary School
Cyfeiriad
Heol Hir, Thornhill, Cardiff, CF14 9LA
Pennaeth
Mr Paul Tucker
Ffôn
029 2075 1302
Ffacs
029 2076 1624
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
LLANISHEN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Llanishen High
Dalgylch
Rhif DFEE
2176