Roath Park Primary School
Cyfeiriad
Pen-Y-Wain Road, Roath, Cardiff, CF24 4BB
Pennaeth
Lewis Ashley Fitzgerald
Ffôn
029 2049 9549
Ffacs
029 2048 5762
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PLASNEWYDD
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff High
Dalgylch
Rhif DFEE
2043