Radyr Primary School
Cyfeiriad
Park Road, Radyr, Cardiff, CF15 8DF
Pennaeth
Ms Claire Skidmore
Ffôn
029 2084 2228
Ffacs
029 2084 4494
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RADYR & MORGANSTOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Radyr
Dalgylch
Rhif DFEE
2132