Peter Lea Primary School
Cyfeiriad
Carter Place, Fairwater, Cardiff, CF5 3NP
Pennaeth
Ms Emma Gough
Ffôn
029 2056 2034
Ffacs
029 2057 5947
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
FAIRWATER
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cantonian
Dalgylch
Rhif DFEE
2061