Pentrebane Primary School
Cyfeiriad
Beechley Drive, Pentrebane, Cardiff, CF5 3SG
Pennaeth
Mrs Liz Prescott
Ffôn
029 2056 5773
Ffacs
029 2057 5731
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
FAIRWATER
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cantonian
Dalgylch
Rhif DFEE
2075