Oakfield Primary School
Cyfeiriad
Ferntree Drive, St Mellons, Cardiff, CF3 0AA
Pennaeth
Mr David Harris
Ffôn
029 2079 9396
Ffacs
029 2079 9414
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
TROWBRIDGE
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Eastern
Dalgylch
Rhif DFEE
2164