Mount Stuart Primary School
Cyfeiriad
Adelaide Street, Butetown, Cardiff, CF10 5BS
Pennaeth
Mrs Helen Borley
Ffôn
029 2048 1188
Ffacs
029 2045 7586
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
BUTETOWN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan
Dalgylch
Rhif DFEE
2084