Cardiff West Community High School
Cyfeiriad
Penally Road, Caerau, Cardiff, CF5 5XP
Pennaeth
Mr Martin Hulland
Ffôn
029 2067 2700
Ffacs
029 2067 2701
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
11-18
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Nage
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CAERAU
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Cardiff West Community High
Dalgylch
Rhif DFEE
4075