Moorland Primary School
Cyfeiriad
Moorland Road, Splott, Cardiff, CF24 2LJ
Pennaeth
Dr Emma Laing
Ffôn
029 2046 2170
Ffacs
029 2049 7688
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
SPLOTT
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Willows High
Dalgylch
Rhif DFEE
2037