Llanishen Fach Primary School
Cyfeiriad
Heol Uchaf, Rhiwbina, Cardiff, CF14 6SS
Pennaeth
Mrs Sarah Coombes
Ffôn
029 2062 7886
Ffacs
029 2052 9703
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
RHIWBINA
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Whitchurch High
Dalgylch
Rhif DFEE
2090