Llanedeyrn Primary School
Cyfeiriad
Llanedeyrn Drive, Llanedeyrn, Cardiff, CF23 9JN
Pennaeth
Mrs Beverley Knuckey
Ffôn
029 2073 6420
Ffacs
029 2054 0182
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
PENTWYN
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
St Teilo's CW
Dalgylch
Rhif DFEE
2094