Lansdowne Primary School
Cyfeiriad
Norfolk Street, Canton, Cardiff, CF5 1JY
Pennaeth
Mrs Michelle Kinsey
Ffôn
029 2038 3184
Ffacs
029 2038 3188
E-bost
Cyfeiriad y Wefan
Iaith
ENGLISH
Math Rheoli
Community
Ystod Oedran
3-11
Nifer ar y gofrestr
Uned Feithrin
Ie
Edrych ar Adroddiadau Arolygu
Ward
CANTON
Map yr Ysgol
Grŵp Clwstwr
Fitzalan High
Dalgylch
Rhif DFEE
2033