Canolfan Channel View
Lleoliad y Gweithgaredd:Canolfan Channel View
Cyfeiriad:Jim Driscoll Way,
Grangetown,
Cardiff
Cod Post:CF11 7HB
Rhif ffôn:02920 378161
E-bost: ChannelViewLeisureCentre@cardiff.gov.uk
Gwefan y Cyngor: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Canolfannau-hamdden-a-chyfleusterau/Dod-o-hyd-i-Ganolfan-Hamdden/Canolfannau-Hamdden/Pages/Canolfan-Channel-View.aspx
Cysylltiadau:Mike Hnatiw - Reolwr
Steve Ling - Is-reolwr
Oriau agor:Dydd Llun 7.15yb - 10.00yp
Dydd Mawrth 9.00yb - 9.00yp
Dydd Mercher 7.15yb - 10.00yp
Dydd Iau 9.00yb - 9.00yp
Dydd Gwener 7.15yb - 5:00yp
Dydd Sadwrn 8.45yb - 4:30yp
Dydd Sul 8.45yb - 4.30yp
Disgrifiad:Canolfan Channel View yn gyfleuster unigryw yn cynnwys hamdden, dysgu a gweithgareddau awyr agored.

Mae gan y cyfleuster
Caeau Awyr Agored 3G Astroturf Dan Do
Ystafell Ffitrwydd
Ystafell Cardio
Ystafelloedd Cyfarfod
Stiwdio Ddawns
Boxmaster
Awyr Agored Dan Do Ystafelloedd Newid


(Yn agor mewn ffenest newydd)